Alliansen står upp för jobben

DEBATT 10/12. Efter endast två månader som Sveriges statsminister stod det klart att Stefan Löfven misslyckats med att få stöd för sin budget i riksdagen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetproposition, som de tagit fram med stöd av Vänsterpartiet, markerade en tydlig vänstersväng i svensk politik. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Kraftigt höjda skatter...

Categories Arbetslinjen

Välj inte bort valfriheten

Debatt HP 11/11. För en dryg månad sedan gick den nya vänsterregeringen ut tillsammans med Vänsterpartiet och meddelade att man avser genomföra en rad reformer som kraftigt kommer minska valfriheten i välfärden. Regeringen föreslår att man ska ta bort den så kalllade LOV:en, lagen som gör det möjligt för alla att välja vårdcentral oavsett var...

Categories Välfärd

Rädda våra vårdcentraler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I torsdags beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som upphäver kravet om vårdval för primärvården i hela Sverige. Detta är en av alliansregeringens viktigare reformer för ökad mångfald och valfrihet i vården för patienter, fler arbetsgivare för medarbetare och tydlig förskjutning av makten från politiker till att öka kvalitén och låta...

Categories Sjukvård