Enskilda motioner

Riksmötet 2019/20

Avskaffa reklamskatten Motion 2019/20:2661 av Lars Püss (M)

Enklare momsregler Motion 2019/20:2702 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Statlig myndighet till Halland Motion 2019/20:2645 av Lars Püss m.fl. (M)

Sverige behöver ha en riktig strategi för vår energiförsörjning Motion 2019/20:2711 av Lars Püss m.fl. (M)

Fler unga entreprenörer Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen Motion 2019/20:2703 av Lars Püss (M)

Diplomatiska förbindelser med Taiwan Motion 2019/20:3022 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

Taiwan Motion 2019/20:2706 av Lars Püss m.fl. (M)

Natomedlemskap för Sverige Motion 2019/20:2660 av Lars Püss (M)

Myndigheternas vägledningsansvar Motion 2019/20:2713 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Klassificeringen av svenskt lantbruk som miljöfarlig verksamhet Motion 2019/20:1027 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)

Omvänd ordning vid organdonationer Motion 2019/20:2646 av Lars Püss (M)

Strandskydd för ökat byggande Motion 2019/20:2704 av Lars Püss (M)

Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag Motion 2019/20:2712 av Lars Püss och Ulrika Jörgensen (båda M)

Bekämpa stöldligorna Motion 2019/20:2709 av Lars Püss (M)

Dispositiva bullerregler för Försvarsmakten Motion 2019/20:2708 av Lars Püss (M)

Infrastruktur i Halland Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)

Prao – en viktig första kontakt med arbetslivet Motion 2019/20:662 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Obligatorisk totalförsvarsutbildning i skolan Motion 2019/20:2707 av Lars Püss (M)

Angående en sömlös vård Motion 2019/20:2234 av Lars Püss m.fl. (M)

Förenkla inhemsk adoption Motion 2019/20:1806 av Lars Püss m.fl. (M)

Förvaring av ammunition Motion 2019/20:1301 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Västkustbanan Motion 2019/20:2124 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)

Bättre brygga mellan akademin och högskolan Motion 2019/20:1951 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)

Angående ett legitimt skattesystem Motion 2019/20:962 av Helena Antoni m.fl. (M)

Riksmötet 2018/19

Myndigheternas vägledningsansvar Motion 2018/19:984 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Behovet av utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet för låssmedsföretag Motion 2018/19:985 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Servitut för störande verksamhet Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M)

Om osund konkurrens Motion 2018/19:728 av Maria Stockhaus och Lars Püss (båda M)

Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag Motion 2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M)

Bättre brygga mellan akademi och näringsliv Motion 2018/19:987 av Lars Püss m.fl. (M)

Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning Motion 2018/19:2048 av Lars Püss m.fl. (M)

Bygg testreaktorn Electra Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M)

Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem Motion 2018/19:2274 av Lars Püss m.fl. (M)

Riksmötet 2014/15

Ge de kommunala stadsnäten rättvisa förutsättningar att konkurrera på marknaden Motion 2014/15:2016 av Lars Püss (M)

Dubbelspår på Västkustbanan Motion 2014/15:2015 av Lars Püss (M)

Bromma flygplats Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M)