Fler jobb för unga och äldre

DEBATT HP 23/12. Jobben fortsätter att bli fler i Sverige. Sedan 2006 har över 300 000 nya jobb skapats och nyligen prognostiserade Arbetsförmedlingen att 105 000 nya jobb växer fram de kommande två åren. Det visar att Nya Moderaternas politik för fler jobb fungerar. Och i den alliansbudget som träder i kraft den 1 januari tas nya...

Categories Arbetslinjen