Arbetslinjen ska utvecklas – inte avvecklas

Min främsta drivkraft är att få bidra till att vi skapar ett bättre samhälle. Vår realitet är att vi inte har obegränsade resurser, hur gärna vi än skulle vilja så har vi de resurser vi har. Innebär det att de är fasta och alltid på samma nivå? I allra högsta grad inte. Den enskilt största påverkansfaktorn är hur många i vårt land det är som jobbar eller inte.

Det kommer självklart att alltid finnas personer som av olika anledningar inte kan arbeta, men jag är ganska övertygad om att de flesta människor både vill och kan bidra på något sätt. Det är den kraften vi måste bevara och stärka. Ju fler vi är i Sverige som arbetar desto mer resurser skapas för att bygga ett bättre samhälle. Det är just därför som arbetslinjen är helt avgörande för vårt lands framtid.

Därför vill jag arbeta för att stärka arbetslinjen, se till att det alltid lönar sig att arbeta och öka sysselsättningen. Vi ska också fortsätta att sänka skatten för Sveriges pensionärer.

Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna lägre. Det finns mer pengar att fördela och mer pengar till vår gemensamma välfärd. Det är också rättvist; det ska löna sig att anstränga sig, att utbilda sig och att ta ansvar.

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv. Men för många lönar det sig alltför lite att gå från bidrag till arbete, det måste vi ändra på.  Till följd av skattehöjningar på arbete, sparande, ROT-tjänster, flyg, drivmedel och el har en barnfamilj med inte alltför höga inkomster fått skattehöjningar på uppemot 1000 kronor i månaden, trots höjda barnbidrag. Med vår politik skulle samma familj få över 1000 kronor mer i månaden.

Därför lovar vi moderaterna att både sänka skatten på vanliga inkomster och se till att vårdköerna blir kortare, poliserna fler och resultaten i skolan bättre. Det kan vi göra genom att prioritera dessa reformer framför bidragskostnader, byggsubventioner och ineffektiv arbetsmarknadspolitik.

Moderaterna föreslår skattesänkningar och reformer som tillsammans uppskattas leda till 26 000 nya jobb:

Mer lönsamt att arbeta
Med Moderaternas politik får bussförare, förskollärare och poliser behålla nära 500 kronor mer per månad. Detta innebär den största skattesänkningen på arbete sedan 2007.

Ansträngning ska löna sig
Vårt mål är att ingen lärare eller sjuksköterska ska betala hälften av sin löneökning i skatt. Brytpunkten för statlig skatt ska höjas från dagens 40 500 kronor per månad till 41 500 kronor under mandatperioden.

Bättre villkor för äldre
Vi vill fortsätta sänka skatten för pensionärer under nästa mandatperiod. För många kan detta innebära 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Samtidigt vill vi höja garantipensionen. För de äldre som vill fortsätta arbeta förstärker vi jobbskatteavdraget ännu mer – och det ska gälla redan från 64 års ålder.