Rädda våra vårdcentraler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I torsdags beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som upphäver kravet om vårdval för primärvården i hela Sverige.

Detta är en av alliansregeringens viktigare reformer för ökad mångfald och valfrihet i vården för patienter, fler arbetsgivare för medarbetare och tydlig förskjutning av makten från politiker till att öka kvalitén och låta de medicinska behoven styra.

Nu vill den rödgröna vänsterregeringen åter reglera svensk nära och öppna hälso- och sjukvård.

– Vi moderater vill se mer av ökad makt för patienter, fler arbetsgivare för vårdens medarbetare och ökat fokus på kvalité. Regeringens förslag går stick i stäv mot detta.

– Vi moderater sätter kvalitén i välfärden främst, där kvalitetskrav, tydlig tillsyn och efterlevnad, stärker patientens valmöjligheter.

– Vårdens medarbetare, fackliga organisationer, patientorganisationer och patientföreträdare är emot detta, och flera vill i stället se en utveckling av vårdvalet till att omfatta fler.

Lars Püss (M), Riksdagsledamot Halland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *