Stärk äganderätten och gör det enklare att bygga hus på landsbygden

Kungsbacka-Posten Trots att Sverige internationellt sett är ett väldigt glesbefolkat land så uppges ofta bristen på mark som ett hinder för bostadsbyggandet. Orsaken är det lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat som ligger som en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer. Det vill vi ändra på, skriver moderata...

Brottsligheten

Det är ingen tvekan om att den allvarliga brottsligheten har ökat i Sverige. Den griper tag om vårt land med förödande konsekvenser för såväl enskilda människor som för samhället i helhet. Svenska folket ställer med rätta frågan vad vi politiker egentligen gör åt detta, mer än att prata och fördöma. Därför har Moderaterna tagit kontakt med statsminister Stefan Löfvenoch redogjort för...

Categories Brott och straff

Minister på deltid utan en politik

Sverige behöver fler bostadspolitiska reformer än större Attefallshus och bygglovsbefriade altaner. Det skriver fyra moderata riksdagsledamöter.HP Debatt 23/1. Per Bolund (MP) firar ett år som bostadsminister, problemet är bara att varken han eller bostadssektorn i Sverige har särskilt mycket att fira. Byggandet viker brant nedåt och Bolund har i princip inte presterat en enda proposition...

Categories Näringsliv

Spara på friår och satsa på polisen

Vi föreslår att regeringen lägger fram en extra ändringsbudget som stärker polis, rättsväsende och välfärd med sammanlagt minst fem miljarder kronor. Det skriver tre halländska moderater.HP Debatt 8/1. Regeringen såg det kanske inte komma, men det är här nu. Gängkrig och välfärdskris. Så låt inte 2020 bli ett förlorat år. Moderaterna uppmanar nu regeringen att...

Bensinskatten behöver sänkas

Bensin. Regeringens skattesänkningar på bränsle är för liten och täcker inte upp för vad de redan höjt.Halland är ett litet län men kollektivtrafiken täcker inte hela länet under dygnets alla timmar och människor är därför beroende av bilen i sin vardag. Bilen är en nödvändighet för att hela länet ska leva, Halland är dessutom i...

Categories Skatter

Många blundar för verkligheten – M vill stärka Sveriges försvar

Utvecklingen i världen går på många sätt åt fel håll. I det läget behöver Sveriges försvarsförmåga öka och vår säkerhet stärkas.Tyvärr är satsningarna på Sveriges försvar från både regeringen och dess stödpartier samt Sverigedemokraterna otillräckliga.Moderaterna är beredda att ta ansvar för Sveriges försvar och tillför i vår budget drygt en halv miljard mer än regeringen...

Categories Försvar