Jobbsiffran är stark för Halland

DEBATT HP 28/1.

När SCB nyligen presenterade sin arbetskraftsundersökning för helåret 2014 kom kvittot på Alliansens politik.

340000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och sysselsättningsgraden är högre än den var då. Det visar sig även att bara Stockholm har högre sysselsättningsgrad än Halland.

Detta är till stor del ett resultat av att Alliansen har gjort det mer lönsamt att arbeta, inkluderat fler på arbetsmarknaden och underlättat för arbetsgivare att anställa. Denna utveckling hotas nu av en regering som tror att jobben skapas på arbetsmarknadsdepartementet.

På frågan om hur regeringen ska uppnå sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 svarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson “Det är jag som ska göra det” (SvD 15/1). Om man tror att det är på arbetsmarknadsdepartementet jobb växer fram har man nog träffat för många politiker och för få företagare på sina besök i Sverige.

Dessutom rimmar det illa med det faktum att S helt saknar förslag för fler jobb. Regeringens skattehöjningar på jobb och arbets inkomster är drygt 40 gånger så stora som satsningarna på företagande.

I stället föreslår man framförallt fler platser i arbetsmarknadspolitiska program – en återgång till den 90-talspolitik som redan dömts ut.

I stället för att erbjuda dem som förlorar jobbet traineetjänster i välfärden – oavsett utbildningsbakgrund och intresse – bör regeringen genast infria riksdagens beslut om ytterligare nedsatta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Det finns all anledning till att se positivt på den utveckling som arbetskraftsundersökningen visar – inte minst som hallänning.

Men Sverige kan mer.

Därför har Nya Moderaterna tillsatt arbetsgrupper som ska se över vår politik på en rad områden, bland annat när det gäller jobb och integration.

Men redan nu går vi fram med förslag som ytterligare stärker arbetslinjen. Dels handlar det om en utvidgning av det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre ned till 64 år – lönar det sig mer väljer fler att jobba lite längre. Dels handlar det om att rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på Komvux utökas till att bli en generell rättighet som omfattar alla vuxna som är behöriga till sådan utbildning. Fullständiga gymnasiebetyg är centralt, inte minst för unga som ger sig ut på arbetsmarknaden i jakt på det första jobbet.

Detta är viktiga reformer som inte kan vänta. Även regeringen är skyldig väljarna att ta jobbfrågan på allvar. Då måste man presentera konkreta förslag i stället för att enbart ställa ut grandiosa löften. Sverige behöver en jobbpolitik som gör att fler företag växer och vill anställa – endast så kan jobben bli fler i Halland.

Kommentera