Hej!

För mig har moderaterna alltid varit det självklara valet, vår liberalkonservativa värdegrund där friheten och värnandet av äganderätten är våra ledstjärnor.

Jag började bli politikiskt aktiv under mina gymnasieår på 80-talet i Halmstad. I samband med att jag kort efter gymnasiestudierna flyttade till Stockholm och sedan vidare ut i världen i flera omgångar gjorde att det blev svårt att odla mitt politiska intresse inom partiet. När jag och min familj flyttade tillbaka till Halmstad i början av 2000-talet var däremot förutsättningarna annorlunda.

Sedan valet 2006 har jag innehaft ett antal olika kommunala ordförandeuppdrag men också uppdrag som ledamot i både Halmstads kommun och Region Halland. Efter valet 2014 blev jag ersättare till Riksdagen och har sedan dess tjänstgjort vid två tillfällen, ena gången i arbetsmarknadsutskottet och den andra i försvarsutskottet.

Jag är civilekonom med inriktning på organisation och ledaskap. Merparten av mitt arbetsliv har egentligen kretsat runt ett område och det är relationsskapande. Att det sedan tagit mig till både IT branschen och finansmarknaden är egentligen inte så konstigt, för behovet av att skapa relationer med kunder, leverantörer och omgivningen i stort är något som behövs på i alla yrken.

Kom i kontakt med mig