Riksdagen

Riksdagsledamot 2018 –

Ledamot i Utbildningsutskottet 2019 –

Ledamot i Krigsdelegationen 2019 –

Ledamot i Skolinspektionens insynsråd 2020 –

Ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 2019 –

Ersättare i Nordiska rådets svenska delegation 2018 –

Arbetande ersättare Försvarsutskottet 2018 – 2019

Ersättare 2014 – 2018

Tjänstgjort – Försvarsutskottet 2018

Tjänstgjort – Arbetsmarknadsutskottet 2014 – 2015

Halmstads Kommun

Kommunfullmäktige – Halmstad 2006 – 2018

Halmstad Rådhus AB – Ordförande 2015 – 2019

Kommunstyrelsen – 2015 – 2018

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott – 1e vice ordförande 2015 – 2018

Teknik- & Fritidsnämnden – Ordförande 2015 – 2018

Nissans Vattenråd – Ordförande 2016 – 2019

Miljö- & Hälsoskyddsnämnden – Ordförande 2011 – 2014

Halmstad Stadsnät AB – Ordförande 2014

Halmstad Stadsnät AB – Ledamot 2011 – 2014

Halmstad & Co AB 2010

Halmstad Stadsnät AB – Ordförande 2007 – 2010

Tekniska nämnden Halmstad 2007 – 2010

Hallandstrafiken AB 2007 – 2010

Region Halland

Regionfullmäktige (ersättare) – Halland 2006 – 2018

Närsjukvårdsnämnden – Ledamot 2011 – 2017

Hälso- & Sjukvårdsstyrelsen – Ersättare 2012 – 2014

Halmstad nämnden 2007 – 2010