Högre skatter ger oss inte bättre välfärd

De skattehöjningar som den röd-gröna regeringen genomfört har lett till att det blivit mindre lönsamt att arbeta, dyrare att tanka bilen och dyrare att spara. Det skriver tre halländska riksdagskandidater från Moderaterna. Debatt 29/8. Sverige har världens femte högsta skattetryck. Trots höga skatter har vi inte en tillräckligt bra välfärd. Vi moderater vill genomföra en...

Att se helheten är vägen för att bygga vidare

Under alliansregeringens åtta år vid makten visade vi tydligt på att höga skatter inte nödvändigtvis innebär mer pengar till vår gemensamma välfärd. Faktiskt visade det sig att sänkta skatter ledde till att fler jobbade och statens intäkter därigenom ökade. Vi vill fortsätta att utveckla Sverige. Vi vill fortsätta utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd, men...

Välj inte bort valfriheten

Debatt HP 11/11. För en dryg månad sedan gick den nya vänsterregeringen ut tillsammans med Vänsterpartiet och meddelade att man avser genomföra en rad reformer som kraftigt kommer minska valfriheten i välfärden. Regeringen föreslår att man ska ta bort den så kalllade LOV:en, lagen som gör det möjligt för alla att välja vårdcentral oavsett var...

Categories Välfärd