Att se helheten är vägen för att bygga vidare

Under alliansregeringens åtta år vid makten visade vi tydligt på att höga skatter inte nödvändigtvis innebär mer pengar till vår gemensamma välfärd. Faktiskt visade det sig att sänkta skatter ledde till att fler jobbade och statens intäkter därigenom ökade. Vi vill fortsätta att utveckla Sverige. Vi vill fortsätta utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd, men […]

Rädda våra vårdcentraler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I torsdags beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som upphäver kravet om vårdval för primärvården i hela Sverige. Detta är en av alliansregeringens viktigare reformer för ökad mångfald och valfrihet i vården för patienter, fler arbetsgivare för medarbetare och tydlig förskjutning av makten från politiker till att öka kvalitén och låta […]