Rädda våra vårdcentraler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I torsdags beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som upphäver kravet om vårdval för primärvården i hela Sverige. Detta är en av alliansregeringens viktigare reformer för ökad mångfald och valfrihet i vården för patienter, fler arbetsgivare för medarbetare och tydlig förskjutning av makten från politiker till att öka kvalitén och låta...

Categories Sjukvård