Fler jobb för unga och äldre

DEBATT HP 23/12.

Jobben fortsätter att bli fler i Sverige. Sedan 2006 har över 300 000 nya jobb skapats och nyligen prognostiserade Arbetsförmedlingen att 105 000 nya jobb växer fram de kommande två åren. Det visar att Nya Moderaternas politik för fler jobb fungerar. Och i den alliansbudget som träder i kraft den 1 januari tas nya steg för ökad sysselsättning i Sverige och i Halland.

Jobb skapas genom att arbetsgivare anställer. För att fler arbetsgivare ska satsa på att anställa en ung person innebär Alliansens politik en förstärkning av den nedsatta arbetsgivaravgiften för personer under 23 år – en grupp där vi ser att nedsättningen gör störst skillnad. Dessutom innebär Alliansens budget ett tillskott till Arbetsförmedlingens anslag för att förstärka bland annat matchningen med utökade arbetsgivarkontakter. Vi möjliggör också för de sociala företagen att få fortsätta med sitt viktiga arbete att erbjuda människor som står längre ifrån arbetsmarknaden en fot in – något som hotades av regeringens budget.

Läget kunde ha varit ett annat. I den budget Stefan Löfven misslyckats med att få igenom riksdagen står skrivet att de förslag man lägger kommer att dämpa sysselsättning och BNP.

Regeringens budgetproposition hade inneburit skattehöjningar på jobb och arbetsinkomster som är drygt 40 gånger så omfattande som deras satsningar på företagande. Att den budgeten föll i riksdagen innebär konkret att närmare 350 000 löntagare slipper försämrat jobbskatteavdrag. Att en dryg miljon ungdomar inte blir dyrare att ha anställda och att 227 000 personer inte beläggs med den särskilda löneskatt som regeringen avsåg införa för aktiv näringsverksamhet samt arbetsinkomster för personer över 65 år.

Sverige växer. Svensk arbetsmarknad växer.

Därför är det viktigt att en politik som främjar jobb och tillväxt nu fortsatt får verka under 2015. Det är den politiken som tagit Sverige helskinnat genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Och det är den politiken vi kommer att utveckla för att möta väljarna i Halland med inför extravalet i mars.

Lars Püss (M)

Kommentera