Nära 700 rutjobb i Halland är i farozonen

DEBATT HP 10/2.

Den rödgröna regeringen menar allvar med att försämra rutavdraget. Det innebär att en populär reform som är helt självfinansierad, som gör svarta jobb vita, som ger många unga och utrikes födda det första jobbet och som under lättar vardagspusslet för många barnfamiljer och äldre nu hotas.

EN FJÄRDEDEL av de anställda i hemservicebranschen är under 26 år, nära hälften är utrikes födda och många får sin första arbetslivserfarenhet i branschen. Rutavdraget har också medfört att många kvinnor startat egna företag – inte minst kvinnor med utländsk bakgrund. Menar man allvar med jämställdhet och integration ska man inte underskatta vad erfarenheten av att vara självförsörjande och driva företag betyder i längden. Almega pekar i en ny rapport på att rutföretagen, som förut mest varit etablerade i storstäder na, nu fått rejäl geografisk spridning i hela landet.

Som en följd av den ökade efterfrågan har antalet anställda i hemservicebranschen stigit till nära 20000 personer.

Regeringen vill, i ett första steg, slopa läxrut och halvera avdraget för personer under 65 år. Ett hårt slag mot rutsektorn, som i dag sysselsätter 693 personer i Halland.

INFÖR VALET TALADE Socialdemokraterna högt om EU:s lägsta arbetslöshet, om en 90-dagarsgaranti för ungdomar, om traineejobb och om en reformerad arbetsförmedling. 90-dagarsgarantin kanske kan vara på plats 2018 enligt arbetsmarknadsministern, traineejobben har facken tackat nej till och inte ens statsministern verkar tro på dem – och översynen av Arbetsförmedlingen vill man lägga ner. Nu återstår att se om man gör slag i saken om löftet att försämra rut.

Den reform som av dagens arbetsmarknadsminister en gång kallades “pigavdrag” har omfamnats av svenska folket, gjort svarta jobb vita och sänkt trösklar till arbetsmarknaden för människor som stått långt därifrån. Nya Moderaterna menar att alla jobb behövs på svensk arbetsmarknad och därför tänker vi slå vakt om rut.

Kommentera