Stärk äganderätten och gör det enklare att bygga hus på landsbygden

Kungsbacka-Posten Trots att Sverige internationellt sett är ett väldigt glesbefolkat land så uppges ofta bristen på mark som ett hinder för bostadsbyggandet. Orsaken är det lapptäcke av strandskydd, riksintressen och naturreservat som ligger som en våt filt över mycket av den mark som skulle kunna utgöra attraktiva boendemiljöer. Det vill vi ändra på, skriver moderata...