Många blundar för verkligheten – M vill stärka Sveriges försvar

Utvecklingen i världen går på många sätt åt fel håll. I det läget behöver Sveriges försvarsförmåga öka och vår säkerhet stärkas.Tyvärr är satsningarna på Sveriges försvar från både regeringen och dess stödpartier samt Sverigedemokraterna otillräckliga.Moderaterna är beredda att ta ansvar för Sveriges försvar och tillför i vår budget drygt en halv miljard mer än regeringen...

Categories Försvar