Bensinskatten behöver sänkas

Bensin. Regeringens skattesänkningar på bränsle är för liten och täcker inte upp för vad de redan höjt.Halland är ett litet län men kollektivtrafiken täcker inte hela länet under dygnets alla timmar och människor är därför beroende av bilen i sin vardag. Bilen är en nödvändighet för att hela länet ska leva, Halland är dessutom i...

Categories Skatter