Slarvigt agerande från regeringen

Moderaterna vill att välfärden ska få mer tid att ställa om när resurserna ändras. Det skriver de två moderaterna Lars Püss och Jonas Bergman som här kritiserar regeringens förslag till kostnadsutjämningssystem.HP Debatt 2/12. Sverige ska ha en välfärd att lita på – oavsett var i livet man befinner sig eller var i landet man bor.Under...