Högre skatter ger oss inte bättre välfärd

De skattehöjningar som den röd-gröna regeringen genomfört har lett till att det blivit mindre lönsamt att arbeta, dyrare att tanka bilen och dyrare att spara. Det skriver tre halländska riksdagskandidater från Moderaterna.

Debatt 29/8. Sverige har världens femte högsta skattetryck. Trots höga skatter har vi inte en tillräckligt bra välfärd. Vi moderater vill genomföra en riktad skattelättnad på 500 kronor per månad till människor med små inkomster som ibland har svårt att få vardagen och ekonomin att gå ihop. Genom detta får exempelvis samhällsbärare som bussförare, förskollärare och sjuksköterskor mer i plånboken och större marginaler att leva på.

Därtill vill vi sänka skatten för pensionärer en sjätte gång, efter Alliansens fem sänkningar, genom att förstärka det förhöjda grundavdraget för alla som är 65 år och äldre. Den som har låg eller normal pension får därmed 2 400 till 3 600 kronor mer i plånboken per år. Totalt sänker vi skatten för de över 65 år med 18 miljarder kronor.

Den rödgröna regeringens skattehöjningar på 60 miljarder kronor har inte förbättrat vår gemensamma välfärd. Vårdköerna är längre i dag än 2014. Poliserna är färre i dag än 2014. Allt fler människor, inte minst kvinnor, upplever en allt större otrygghet.

Höga inkomstskatter gör inte välfärden bättre eller oss tryggare. I stället innebär de skattehöjningar som den rödgröna regeringen genomfört att det blivit mindre lönsamt att arbeta, dyrare att tanka bilen, dyrare att transportera varor, dyrare att spara och dyrare att flyga.

Vi har också tidigare visat att det inte finns någon konflikt mellan att fortsätta satsa på välfärdens kärna samtidigt som det blir mer lönsamt att anstränga sig, arbeta och spara till sin egen trygghet.

Mellan 2006 och 2014 genomförde vi fem jobbskatteavdrag samtidigt som sköt till 30 miljarder kronor till välfärdens kärna. Gav jobbskatteavdraget mindre skatteintäkter till vården, skolan och omsorgen? Nej, tvärtom.

Tack vare att fler människor kom i arbete under denna tid och fick en egen försörjning steg skatte- intäkterna. Därmed kunde vi förstärka den gemensamma välfärden som sjukvård, omsorg, skola och polis. Det går att kombinera sänkta skatter med en förbättrad välfärd. Om bara viljan finns.

Jörgen Warborn (M)
riksdagsledamot från Varberg
Ulrika Jörgensen (M)
riksdagskandidat från Kungsbacka
Lars Püss (M)
riksdagskandidat från Halmstad

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *