Vi säger nej till höghastighetståg

Trafik. Sveriges infrastruktur är undermålig och eftersatt på många områden. Våra vägar håller inte måttet och tågen är inställda eller inte i tid. Infrastrukturplanering måste vara långsiktig och att därför låna pengar till en dyr höghastighetsjärnväg känns varken ekonomiskt försvarbart eller ansvarsfullt när hela Sverige behöver rustas just nu. Vi säger nej av tre väldigt […]

Ändra på bränslet – inte transporten!

Flyg. Den mest klimatsmarta flygningen någonsin har nyligen genomförts mellan Halmstad och Stockholm. Med dagens teknik lyckades man kapa utsläppen med 46 procent. Det visar med all tydlighet att flyget går att göras bättre. Att därför kategoriskt säga att vi inte ska flyga är fel väg att gå, det är inte flyget som är problemet […]

Uppenbar risk att elen inte räcker till

Att inte klara av energiförsörjning på ett bättre sätt än i dag ökar vår sårbarhet vid kriser skriver den halländske riksdagsledamoten Lars Püss (M). HP Debatt 11/12. Under väldigt många år har tillgång till billig el varit en självklarhet i Halland. Nu måste vi börja förbereda oss på betydligt högre priser men också elbrist. Svenska […]