Ändra på bränslet – inte transporten!

Flyg. Den mest klimatsmarta flygningen någonsin har nyligen genomförts mellan Halmstad och Stockholm. Med dagens teknik lyckades man kapa utsläppen med 46 procent. Det visar med all tydlighet att flyget går att göras bättre. Att därför kategoriskt säga att vi inte ska flyga är fel väg att gå, det är inte flyget som är problemet...