Uppenbar risk att elen inte räcker till

Att inte klara av energiförsörjning på ett bättre sätt än i dag ökar vår sårbarhet vid kriser skriver den halländske riksdagsledamoten Lars Püss (M). HP Debatt 11/12. Under väldigt många år har tillgång till billig el varit en självklarhet i Halland. Nu måste vi börja förbereda oss på betydligt högre priser men också elbrist. Svenska...