Uppenbar risk att elen inte räcker till

Att inte klara av energiförsörjning på ett bättre sätt än i dag ökar vår sårbarhet vid kriser skriver den halländske riksdagsledamoten Lars Püss (M).

HP Debatt 11/12. Under väldigt många år har tillgång till billig el varit en självklarhet i Halland. Nu måste vi börja förbereda oss på betydligt högre priser men också elbrist. Svenska Kraftnät har flaggat för att elnätet inte kommer att klara av att leverera el i den omfattning som vi behöver. Värst kommer södra Sverige att drabbas.

Skälet till det är att vi inte producerar tillräckligt med el i vårt närområde. När Barsebäck stängdes ner och den planerade stängningen av två reaktorer i Ringhals verkställs (2019–2020) så räcker ledningarna helt enkelt inte till att föra över den el vi behöver.

Eon, som äger mycket av elnäten i vår del av landet, menar att det här kommer ”hota stora investeringar”. De högre kostnader som vi betalar genom el-zonerna (zon 3 i norra Halland och zon 4 i södra), skulle betala för en utbyggnad av överföringskapaciteten. Men systemen är inte färdiga. När bristen blir stor, kan det skilja stort i elpris mellan zon 4 i söder och övriga Sverige, för ett tag sedan var priset dubbelt så högt i söder i förhållande till resten av landet.

Med nedläggningarna av kärnkraftverken i söder har sårbarheten ökat högst påtagligt för vår del av landet. De stora bristerna i överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige gör att en kall vinterdag utan blåst så finns det en uppenbar risk för att elen helt enkelt inte räcker till. Dessutom lär den el som kommer fram tinga ett pris som är långt högre än i dag.

Det här kommer självklart att ha inverkningar på investeringarna i vårt närområde. Det var inte länge sedan som Halmstad tillsammans med Laholm försökte få Northvolt att etablera sin jätteanläggning för batteriproduktion till södra Halland. Med den här utvecklingen på el-området så var det allt annat än en realistisk framställan. Helsingborg har fått anstränga sig in i det längsta för att kunna bygga om Öresundsfärjorna till eldrift, en mycket vällovligt miljösatsning, som sannolikt blir den sista och riskerar att få avslutas om inte överföringskapaciteten ökas ordentligt.

Vi har i Sverige varit lyckligt förunnade när det gäller tillgången på el. Med början av 1970-talet, när kärnkraften byggdes ut, fanns det el i närmast överflöd och det slösades där efter. Den tiden ska vi absolut inte tillbaka till, men på samma gång har vi fortfarande utmaningar där el ska ersätta fossila bränslen. Då handlar det främst om transportsektorn, som omställning av bussar och bilar men också utbyggnad av vår tågkapacitet. Med en ökad digitalisering så kommer också behovet av ytterligare elenergi i stora mängder.

Det som står till buds för södra Sverige, den där vindstilla dagen i kalla februari, det är kolkraft från våra grannländer i söder. Det tycker inte jag är ett bra alternativ, vare sig ur ett ekonomi- eller miljöperspektiv.

Att inte klara av energiförsörjning på ett bättre sätt än i dag ökar också vår sårbarhet vid kriser. Om vi inte kommer att klara av det en kall vinterdag, så kan vi ju fundera på vad det skulle innebära den dagen Sverige måste förbereda sig på krig och katastrofer.

Lars Püss (M)
riksdagsledamot

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *