Vi säger nej till höghastighetståg

Trafik. Sveriges infrastruktur är undermålig och eftersatt på många områden. Våra vägar håller inte måttet och tågen är inställda eller inte i tid. Infrastrukturplanering måste vara långsiktig och att därför låna pengar till en dyr höghastighetsjärnväg känns varken ekonomiskt försvarbart eller ansvarsfullt när hela Sverige behöver rustas just nu.

Vi säger nej av tre väldigt relevanta orsaker. Kostnader på över 200 miljarder kronor är inte samhällsekonomiskt lönsamt för att korta restiden mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Själva byggnationen av höghastighetsbanan kommer påverka klimatet negativt ett decennium framöver när klimatavtrycket behöver minska nu. Höghastighetsjärnvägen kommer tränga undan andra nödvändiga investeringar i landet och Halland som är nödvändiga på kort och lång sikt.

Sverige står för betydande infrastrukturutmaningar just nu. Järnvägssträckningar i Norrland, på västkusten och runt storstäderna är under all kritik. Vägar och broar som behöver rustas. Regionala flygplatser ska inte betala räkningen för höghastighetsbana för bara några få.

Bara på Västkustbanan skulle flera sträckor behöva byggas ut och köer på E20 i norr har många drabbats av. Arbetsmarknaden i Sydvästra Sverige ökar och med den även befolkning och pendlingen med både bil och tåg. All forskning pekar på att den regionala pendlingen ökar och då måste även det politiska modet finnas att satsa skattepengar där det behövs och inte på ofinansierade prestigeprojekt med negativa klimateffekter som resultat.
Lars Püss (M)
riksdagsledamot Halland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *