Hemkört från Systembolaget – men inte gårdsförsäljning?

Alkohol. Köp billig öl eller starksprit lådvis och få det hemkört av Systembolaget. Det är vad regeringen hellre prioriterar i sin folkhälsopolitik än ansvarsfull alkoholkonsumtion av exklusiva produkter från svensk gårdsförsäljning. Nej, jag är inte emot att få mina varor hemkörda men jag tycker att det är både inkonsekvent och ett rätt konstigt beslut att...

M minskar företagens regelbörda

Moderaterna har drivit igenom ett beslut i riksdagen om att regeringen inte får genomföra EU-direktiv på ett sätt som ökar regelbördan för företag. Det skriver två moderata riksdagsledamöter. HP Debatt 3/4. Konkurrensen från omvärlden hårdnar och svenska företag gör allt för att vara med i matchen. Samtidigt utgör tungrodd byråkrati en stor kostnad och försvårar...

Categories Frihet/Näringsliv