M minskar företagens regelbörda

Moderaterna har drivit igenom ett beslut i riksdagen om att regeringen inte får genomföra EU-direktiv på ett sätt som ökar regelbördan för företag. Det skriver två moderata riksdagsledamöter. HP Debatt 3/4. Konkurrensen från omvärlden hårdnar och svenska företag gör allt för att vara med i matchen. Samtidigt utgör tungrodd byråkrati en stor kostnad och försvårar...

Categories Frihet/Näringsliv