P-avgifter är mer till för att öka rotationen

DEBATT HP 27/3. Den senaste tiden har olika röster höjts för att Halmstad borde införa p-skiva, senast i raden var HP:s ledarsida den 15/2. Jag kan fullt ut sympatisera med tanken om att göra åtgärder som ska skapa förutsättningar för ett levande centrum. Tyvärr tror jag inte att just införandet av p-skiva skulle skapa ett mer levande centrum, risken är att det snarare får rakt motsatt effekt.

SKULLE VI INFÖRA p-skiva vore det orimligt att ta ut parkeringsavgifter överallt där vi gör det idag förutom i centrum. Det skulle innebära att kommunen skulle tappa intäkter på nästan 31 miljoner kronor per år. Dessutom skulle driftskostnaderna för parkeringskontrollerna öka om vi vill uppnå samma effekt som en parkeringsavgift har. Konsekvensen skulle också bli att nya parkeringshus, som vi oundvikligen kommer att behöva bygga i takt med att staden förtätas, skulle behöva finansieras helt med skattemedel. Sannolikt är också att de privata parkeringshus/-garage som finns i centrum skulle konverteras till något annat, vilket kraftigt skulle minska tillgången på parkeringar och försämra tillgängligheten. Lösningen med p-skiva finns i ganska många kommuner, även om en del väljer att slopa dem till förmån för avgifter, men de är alla oftast betydligt mindre än Halmstad. Skälet till att de avskaffas är oftast att de inte skapar den rotation som är nödvändig. Skulle det vara gratis att parkera så skulle de flesta parkeringar i centrum fyllas av de som arbetar och bor där. Resultatet skulle då bli att centrumbesökares möjligheter att parkera drastiskt skulle minska.

Syftet med avgiften är i första hand inte att skapa intäkter utan att skapa en rimlig rotation på parkeringsplatserna. Det finns ett flertal undersökningar gjorda på området och slutsatsen är entydig, vill man skapa en bra tillgänglighet med ett begränsat antal parkeringsplatser är parkeringsavgifter det bästa sättet att reglera parkeringar. Även om syftet inte är att skapa en intäkt så blir det ju likväl en intäkt, den använder vi för att driva kommunens alla parkering men även att utveckla och investera.

I korsningen Karl XI:s väg och Skolgatan planeras det för full för ett nytt parkeringshus som kommer innebära att vi kan tömma Lilla Torg på bilar och istället fylla det med människor. Det tycker jag är rätt sorts utveckling för centrum, ett centrum som det ska vara lätt att parkera vid men där människorna har företräde.

MED NY TEKNIK, som vi utvärderar just nu, kommer också möjligheten för oss att bättre kunna tala om i förväg var det finns lediga p-platser. Det skulle bespara frustrerade parkeringssökande bilister både tid men också minska onödigt körande på våra centrumgator som ju är bland Halmstads mest trafikerade.

Lars Püss (M), ordförande teknik- och fritidsnämnden, Halmstad

 

Kommentera