Demokratin sätts ur spel av djurrättsterror

Djurrättsterrorism kan aldrig och får aldrig normaliseras och accepteras av samhället. Det skriver de två moderaterna Lars Püss och Åsa Coenraads.

HP Debatt 2/2. Demokratins grundtanke är att alla människor är lika mycket värda, har samma rättigheter men också samma skyldigheter. Lika för alla. Tyvärr ser vi autonoma grupperingar som hotar delar av vårt samhälle.

I Sverige har vi näringsfrihet, det innebär att vem som helst har rätt att starta och driva företag och konkurrensen ska vara fri utan angrepp från det allmänna. Tyvärr vet vi att verkligheten ser annorlunda ut för en del av våra medborgare.

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa reportage i tidningar och sett reportage på tv från lantbrukare och djurhållare över hela Sverige som vittnar om hot och skadegörelse. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vittnar även om att mörkertalet som hotas är större än man vet då rädslan för värre attacker är stor.

Det är inte bara företag som drabbas, LRF har tidigare larmat om familjer som utsätts för dödshot enbart på grund av att sysselsättningen är hållning av djur eller släktingar som är djurhållare. Efter den reportageserie som Göteborgs-Posten nyligen har publicerat vet vi att detta är ett faktum.

Djurrättsterrorism är ett växande problem och under de senaste åren har en upptrappning av brottslighet mot djurhållare ökat. Det är inte värdigt en demokrati som Sverige att familjer tvingas leva i skyddat boende på grund av autonoma grupperingar som terroriserar laglydiga medborgare. Lag och ordning måste därför upprätthållas, detta är också centralt för att vårt samhälle ska fungera.

Moderaterna vill därför att:

• Polisen får mer resurser. Den borgerliga statsbudgeten satsar på polisen, bland annat 10 000 fler poliser i hela landet till 2024. För att polisens närvaro behöver finnas överallt, oavsett bostadsort, så att upptäcktsrisken för den som begår brott blir mycket högre. Vi anser även att myndigheten måste få bättre resurser för att kunna samordna arbetet kring djurrättsterrorism över hela landet.

• Straffen måste skärpas. Vi moderater anser att straff ska stå i proportion till brottens allvar, i dagsläget är det inte så med djurrättsterrorism. En rörelse som dessutom lockar unga människor till sig och blir en inkörsport till olagliga påverkansmetoder.

• Äganderätten och näringsfriheten måste stärkas och respekteras. Näringslivets värde och existens hotas i dag. Demokratins principer sätts ur spel av djurrättsterrorister som tycker att de står över lagen och vår demokrati. Det här är inte acceptabelt. Skyddet runt den egna verksamheten och gårdsplanen behöver stärkas. Vår demonstrationsfrihet får inte bli ett hinder för demokratin.

Det är inte inget annat än ett misslyckande för demokratin att detta sker i dag i Sverige. Därför måste regeringen agera kraftfullt och snabbt. Näringsfriheten och äganderätten är värd att försvara. Barns trygga uppväxt, lika så.

Djurrättsterrorism kan aldrig och får aldrig normaliseras och accepteras av samhället. Det vore för- ödande för oss alla.

Lars Püss (M)
riksdagsledamot i Halland
Åsa Coenraads (M)
riksdagsledamot i Västmanland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *