Halmstad behöver Brommaflyget

DEBATT HP 19/10. Goda kommunikationer är en förutsättning för regional utveckling, både för det privata näringslivet men också för offentlig verksamhet. På lång sikt måste dessa kommunikationer göras med så liten miljöpåverkan som möjligt. Men då måste de också vara ett vettigt alternativ tidsmässigt och tillgänglighetsmässigt.

För Hallands del är dagens tåg inte ett tidseffektivt resesätt till Stockholm, framförallt inte när det gäller resor över dagen. Goda kommunikationer är av yttersta vikt för att näringslivet ska kunna fungera, men också för den offentliga sektorn. För Halmstads del handlar det dessutom om en omfattande försvarsverksamhet, som har stora behov av snabba transportmöjligheter vid ett krisläge.

INOM NÅGRA DAGAR kommer, återigen, ungefär varannan avgång från Halmstad att gå till Arlanda och varannan till Bromma. Så problemet, vid en första anblick, borde kanske inte vara så svårt att lösa genom att i stället låta alla avgångar gå till Arlanda. Tyvärr kommer det inte vara ett alternativ.

I en rapport från Stockholms handelskammare konstaterar man att en stängning av Bromma flygplats, som är Sveriges tredje största flygplats, riskerar att medföra nedläggning av de regionala flygplatserna i Ängelholm, Halmstad, Växjö, Kalmar, Trollhättan och Sundsvall/Timrå. Det är sex flygplatser som i dag flyger på Bromma som i framtiden ska slåss om utrymmet på Arlanda som i princip redan är fullbelagt och saknar utbyggnadsmöjligheter.

VIDARE KOMMER FLYGPLATSERNA i Malmö, Göteborg, Visby, Umeå, Åre-Östersund och Ronneby att behöva dra ner på antalet avgångar till Stockholm. Med andra ord kommer ett antal städer och regioner påverkas mycket negativt av en fråga som är på väg att avgöras i Stockholms stadshus, det är inte acceptabelt.

Att då som statsminister Stefan Löfven hävda i onsdagens partiledardebatt att Brommas framtid är en lokal fråga och inte har bäring på landet i övrigt är befängt. Det som oroar än mer är att regeringen, i strid med riksdagens beslut tidigare i år, uppenbarligen fortfarande inte följa riksdagsmajoritetens vilja.

Är vi intresserade av att vår region ska ha förutsättningar att både växa och förbli välmående så är Bromma flygplats framtid helt central för oss. Att ha goda kommunikationer till vår huvudstad är en fråga av nationell karaktär trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte vill se det som så.

Lars Püss (M)

Kommentera