Ännu fler ska kunna få en andra chans

DEBATT HP 23/3. Det behövs fler jobb i Sverige. Samtidigt behöver fler kunna få de jobb som finns. Goda förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för att fler ska få vara med och bidra och utvecklas. Vi är övertygade om att både Halland och Sverige kan bli bättre när det gäller att ge fler en andra chans. Nya Moderaterna vill därför öka möjligheterna för dem som vill pröva ett nytt jobb, eller studera senare i livet.

Den internationella konkurrensen innebär stora möjligheter för ett litet exportberoende land som Sverige. Men den innebär även tuffare omställningskrav på såväl företag som arbetstagare.

SVERIGES konkurrenskraft behöver stärkas. Det kräver bland annat att det blir enklare att starta och driva företag. Då kan fler anställa och bidra till fler jobb. Samtidigt behöver omställning på arbetsmarknaden underlättas.

I dag kan ett yrke förändras flera gånger under en människas yrkesliv. Det innebär att möjligheten till utbildning inte får ta slut när man får sitt första, andra eller tredje jobb. I stället behöver det vara attraktivt för fler att studera längre upp i åldrarna. Vi behöver skapa trygghet för de som vill ta nästa steg på arbetsmarknaden.

NYA MODERATERNA PRESENTERAR därför flera nya, konkreta förslag:

– Vi vill att fribeloppet ska höjas, från dagens dryga 170 000 kronor till över 200 000 kronor per kalenderår. Ett höjt fribeloppet gör det möjligt för fler yrkesverksamma att studera samtidigt som de kan fortsätta arbeta, utan att behöva minska sina inkomster. Det ger också fler studenter möjlighet att arbeta samtidigt som de studerar. – Sverige ska inte begränsa människor som vill lära sig mer. Från 40 års ålder finns i dag möjlighet till ytterligare veckor med studiemedel. Nya Moderaterna vill att denna möjlighet utökas med 20 veckor. Vi vill samtidigt att åldersgränsen för studiemedel höjs till 60 år.

– Omställning handlar också om att ge de som behöver möjligheter till en andra chans. För både dem som saknar en fullständig utbildning och för dem som vill ställa om spelar den kommunala vuxenutbildningen en central roll. Nya Moderaterna vill därför att rätten att läsa på kommunal vuxenutbildning, för att få behörighet till högskolestudier, utökas. Det ska bli en generell rättighet som omfattar alla vuxna som är behöriga till sådan utbildning.

Allt detta innebär ökade möjligheter för fler människor att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. Det lägger grunden för fler jobb och ett bättre arbetsliv. Sverige kan mer.

Lars Püss (M)

Kommentera