Ännu fler ska kunna få en andra chans

DEBATT HP 23/3. Det behövs fler jobb i Sverige. Samtidigt behöver fler kunna få de jobb som finns. Goda förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden är en viktig förutsättning för att fler ska få vara med och bidra och utvecklas. Vi är övertygade om att både Halland och Sverige kan bli bättre när det gäller att […]

S saknar konkreta jobbförslag

DEBATT HP 23/2. 340000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och att sysselsättningsgraden i Sverige nu är högre än den var då. Detta är till stor del ett resultat av att Alliansen har gjort det mer lönsamt att arbeta, inkluderat fler på arbetsmarknaden och underlättat för arbetsgivare att anställa. […]

Nära 700 rutjobb i Halland är i farozonen

DEBATT HP 10/2. Den rödgröna regeringen menar allvar med att försämra rutavdraget. Det innebär att en populär reform som är helt självfinansierad, som gör svarta jobb vita, som ger många unga och utrikes födda det första jobbet och som under lättar vardagspusslet för många barnfamiljer och äldre nu hotas. EN FJÄRDEDEL av de anställda i […]

Jobbsiffran är stark för Halland

DEBATT HP 28/1. När SCB nyligen presenterade sin arbetskraftsundersökning för helåret 2014 kom kvittot på Alliansens politik. 340000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och sysselsättningsgraden är högre än den var då. Det visar sig även att bara Stockholm har högre sysselsättningsgrad än Halland. Detta är till stor del […]

Fler jobb för unga och äldre

DEBATT HP 23/12. Jobben fortsätter att bli fler i Sverige. Sedan 2006 har över 300 000 nya jobb skapats och nyligen prognostiserade Arbetsförmedlingen att 105 000 nya jobb växer fram de kommande två åren. Det visar att Nya Moderaternas politik för fler jobb fungerar. Och i den alliansbudget som träder i kraft den 1 januari tas nya […]

Alliansen står upp för jobben

DEBATT 10/12. Efter endast två månader som Sveriges statsminister stod det klart att Stefan Löfven misslyckats med att få stöd för sin budget i riksdagen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetproposition, som de tagit fram med stöd av Vänsterpartiet, markerade en tydlig vänstersväng i svensk politik. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Kraftigt höjda skatter […]

Välj inte bort valfriheten

Debatt HP 11/11. För en dryg månad sedan gick den nya vänsterregeringen ut tillsammans med Vänsterpartiet och meddelade att man avser genomföra en rad reformer som kraftigt kommer minska valfriheten i välfärden. Regeringen föreslår att man ska ta bort den så kalllade LOV:en, lagen som gör det möjligt för alla att välja vårdcentral oavsett var […]

Rädda våra vårdcentraler

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. I torsdags beslutade regeringen om en proposition till riksdagen som upphäver kravet om vårdval för primärvården i hela Sverige. Detta är en av alliansregeringens viktigare reformer för ökad mångfald och valfrihet i vården för patienter, fler arbetsgivare för medarbetare och tydlig förskjutning av makten från politiker till att öka kvalitén och låta […]

Alla ungas jobb behövs

Politik. I dag besöker vi Hagöns camping i Halmstad. En av många arbetsgivare i Halland som anställer unga och ger dem en första chans in i arbetslivets gemenskap. Vi i Alliansen ger oss inte förrän alla som kan och vill arbeta också har ett jobb att gå till. Kärnan i vår politik är därför att […]