Många blundar för verkligheten – M vill stärka Sveriges försvar

Utvecklingen i världen går på många sätt åt fel håll. I det läget behöver Sveriges försvarsförmåga öka och vår säkerhet stärkas.Tyvärr är satsningarna på Sveriges försvar från både regeringen och dess stödpartier samt Sverigedemokraterna otillräckliga.Moderaterna är beredda att ta ansvar för Sveriges försvar och tillför i vår budget drygt en halv miljard mer än regeringen...

Categories Försvar

Vi står fullt ut bakom slutsatserna

Försvarspolitik. Regeringen samt C och L kom tidigare i höstas överens om att försvarsberedningens förslag fullt ut skulle genomföras, inklusive finansieringen.Det verkar vara en sanning med modifikation. Försvarsberedningen pekade på att försvarsanslagen bör vara 1,5 procent av BNP 2025. Det väljer nu regeringen genom siffertrixande att kringgå vilket kommer att leda till att det kommer...

Categories Försvar