Hemkört från Systembolaget – men inte gårdsförsäljning?

Alkohol. Köp billig öl eller starksprit lådvis och få det hemkört av Systembolaget. Det är vad regeringen hellre prioriterar i sin folkhälsopolitik än ansvarsfull alkoholkonsumtion av exklusiva produkter från svensk gårdsförsäljning. Nej, jag är inte emot att få mina varor hemkörda men jag tycker att det är både inkonsekvent och ett rätt konstigt beslut att […]

Ändra på bränslet – inte transporten!

Flyg. Den mest klimatsmarta flygningen någonsin har nyligen genomförts mellan Halmstad och Stockholm. Med dagens teknik lyckades man kapa utsläppen med 46 procent. Det visar med all tydlighet att flyget går att göras bättre. Att därför kategoriskt säga att vi inte ska flyga är fel väg att gå, det är inte flyget som är problemet […]