Pengar har lagts på åtgärder som skulle ha vidtagits även utan stödet

Replik
Svar till Anders Wirdheim i HP 22/12

Politik/natur. Det stämmer att Moderaterna med sin budget tar viktiga steg för att göra upp med den rödgröna regeringens ineffektiva symbolpolitik. Klimatet kan inte vänta. Under de två senaste åren har utsläppen ökat, enligt SCB. Konjunkturinstitutet har konstaterat att sju av regeringens åtta klimatsatsningar brister i effektivitet. Det innebär att pengar har lagts på åtgärder som skulle ha vidtagits även utan stödet.

Stefan Löfvens regerings resultat på klimatområdet står i kontrast till Allians regeringens: Under vår tid i regeringsställning sjönk de svenska utsläppen med närmare 20 procent, sam tidigt som ekonomin växte med cirka 10 procent. Nu måste vi tillbaka till utsläppsminskningar.

Budgeten innebär dessutom att vi står upp för äganderätten och principen om frihet under ansvar för Sveriges skogsägare när vi stoppar den så hårt kritiserade nyckelbiotopsinventeringen. Det är något som en riksdagsmajoritet länge har krävt, och något som regeringen också borde ha gjort. Vi är tydliga med att staten ska betala för sig när man tar privat mark i anspråk, och vi avsätter också pengar till detta. Här har den rödgröna regeringen brustit, vilket har skapat stor osäkerhet för skogsägarna.

Alliansen har också före slagit att ett nytt skogs bytesprogram ska inrättas som ytterligare ett sätt att kompensera skogsägare som inte längre kan bruka sin mark. De fina värden som har skapats i de svenska skogarna har till stor del skapats just tack vare långsiktigt ägande av familjer i generationer. Det viktiga arbetet får vi inte äventyra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *