M satsar på det svenska försvaret

För att vi fortsatt ska kunna leva i fred och ha ett samhälle som bygger på demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter måste vi ha ett trovärdigt försvar. Det skriver två moderata riksdagsledamöter. HP Debatt 31/12. Försvaret måste få de resurser som behövs för att kunna lösa sin uppgift att kunna värna svenskt territorium […]

Uppenbar risk att elen inte räcker till

Att inte klara av energiförsörjning på ett bättre sätt än i dag ökar vår sårbarhet vid kriser skriver den halländske riksdagsledamoten Lars Püss (M). HP Debatt 11/12. Under väldigt många år har tillgång till billig el varit en självklarhet i Halland. Nu måste vi börja förbereda oss på betydligt högre priser men också elbrist. Svenska […]

En budget för ett Sverige som ska hålla ihop

Viktiga beslut kan inte vänta och vår budget tar tag i samhällsproblemen här och nu. Det skriver moderaterna Elisabeth Svantesson och Lars Püss. Debatt 5/12. Nu har vi moderater lagt fram vårt budgetförslag i riksdagen. Det bygger på den reformagenda som Alliansens partier gemensamt gick till val på. För Halland betyder det sänkt skatt redan […]