Sverige måste tillbaka till en realistisk energipolitik

På samma gång har vi ett tidvis stort elöverskott och exporterar därför el. Vid en första anblick blir det ju svårt att få ihop det här, vi kan ju inte ha både överskott och underskott på samma gång. Jo det kan vi, eftersom vi pratar om två olika saker. Mängden elenergi som Sverige förmår producera per år är större än vår konsumtion. Problemet är att produktionen och konsumtionen inte är jämnt fördelad. En kall vintermorgon, när värmesystemen går för fullt och våra industrier startar upp, är konsumtionen betydligt större än en kväll under industrisemestern. Så elförbrukningen varierar stort både över ett dygn men också över året.

Utmaningen för oss när vi ställer om till förnyelsebar energi är att dessa är, minst sagt, otillförlitliga när det gäller att kontinuerligt producera energi. Blåser det för lite eller för mycket blir det ingen el. För att lösa denna brist behövs det elproduktion som snabbt kan startas och möta efterfrågan. Det vi kan göra är att öka vattenkraften, men det kräver att det finns vatten i kraftverksdammarna. Finns det inte det är det kärnkraft eller kol, gas och olja som står till buds.

När vi nu stänger ner allt fler kärnkraftverk börjar ekvationen bli svår att få ihop, därav varningen om akut elbrist. Tills vi har löst hur vi ska kunna lagra elenergi i större skala är det direkt oansvarigt av S/MP att fortsätta stänga ner fungerande kärnkraftverk, både för svensk ekonomi men också miljömässigt.

Sveriges välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Den svenska energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när vi behöver den. Utan en tillförlitlig och trygg elproduktion stannar den svenska industrin, det vore helt förödande för vårt land.

Vi moderater vill arbeta för att:

  • Energiöverenskommelsen ska fullföljas och viktiga förändringar genomföras för att stärka svensk elproduktion.
  • Sverige ska satsa på alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, samt forskning.
  • Kärnkraften ska kunna vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning under lång tid.
  • Villkoren för svensk vattenkraft ska förbättras, och Sverige ska fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen.

Lars Püss (M)

Kommentera