HFAB är en del av Halmstads kommun

På debattplats skriver Marianne Norell (V) om hur hon ser på hanteringen av HFAB. Hon framför en mängd olika saker som det inte finns utrymme att bemöta här.

Däremot finns det all anledning att bemöta följande stycke ur hennes artikel, eftersom den mycket tydligt fångar just det som vår kritik har handlat om. Norell skriver så här: ”HFAB:s styrelse och ledning har agerat självständigt och ansvarigt med bolagets bästa för ögonen och följt aktuella regler och ägardirektiv.”

För det första, jag har i alla mina ordförande- och ledamotsroller som politiker i Halmstad alltid verkat för att vi ska arbeta tillsammans. Framförallt eftersom våra mål är gemensamma och om vi samarbetar kommer vi att nå längre.

Att då som ledamot framhävda att man arbetar självständigt låter väldigt konstigt i mina öron. Mer passande vore om man istället beskrev sitt arbete som ”tillsammans och i nära samarbete med övriga kommunen”.

För det andra, så har jag mycket svårt att se hur Norell kan tycka att man har ”bolagets bästa för ögonen” när man väljer att så lättvindigt hantera bolagets och därigenom skattebetalarnas pengar i samband med vd:ns uppsägelse. Istället för att följa vd-avtalet hade styrelsen för avsikt att öka bolagets kostnader med upp emot 50 procent. Det är inte att ha bolagets bästa för ögonen oavsett hur man väljer att se det.

I övrigt att jag beredd att diskutera de övriga sakerna i Norells artikel när som helst, gärna i form utav en debatt om bostadspolitiken i Halmstad i stort och HFAB:s uppdrag och hur jag som ägarrepresentant ser att vi ska arbeta tillsammans för att bygga ett bättre Halmstad.

Lars Püss (M)

ordförande Halmstads Rådhus AB (moderbolag för kommunens bolag)

Kommentera