S saknar konkreta jobbförslag

DEBATT HP 23/2.

340000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och att sysselsättningsgraden i Sverige nu är högre än den var då. Detta är till stor del ett resultat av att Alliansen har gjort det mer lönsamt att arbeta, inkluderat fler på arbetsmarknaden och underlättat för arbetsgivare att anställa. Denna utveckling hotas nu av en regering som tror att jobben skapas på arbetsmarknadsdepartementet, vilket framgår av debattartikeln signerat Ann-Christin Ahlberg och Jennie Nilsson, båda (S), (HP 19/2).

Trots det presenteras inte en enda proposition från arbetsmarknadsdepartementets sida under den nya regeringens första år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har i ett tämligen högt ton

läge talat om hur hon ska fixa arbetslösheten. I veckan avslutade hon sina kommundialoger som hon har fört under vintern. Dock återstår frågan om hur de verkliga jobbskaparna, små och medelstora företag har involverats i dialogerna.

REGERINGENS SKATTEHÖJNINGAR på jobb och arbetsinkomster är drygt 40 gånger så stora som satsningarna på företagande. De två stora löftena i valrörelsen, om traineejobben och 90-dagarsgarantin, som skulle ha varit regeringens allra första beslut visar nu både arbetsmarknadsministern som statsministern stor osäkerhet kring. Även kritik har kommit från fackligt håll, om att använda vård- och omsorgssektorn som en arbetsmarknadsregulator.

I stället för att erbjuda dem som förlorar jobbet traineetjänster i välfärden – oavsett utbildningsbakgrund och intresse – bör regeringen därför genast infria riksdagens beslut om ytterligare nedsatta arbetsgivaravgifter för unga under 23 år. För det är främst i företag som växer jobb skapas – så även i Halland. Dessutom är det angeläget att man återupptar den breda översyn av Arbetsförmedlingen som riksdagen beslutade om härom veckan i ett tillkännagivande.

SVERIGE KAN MER. Därför har Nya Moderaterna tillsatt arbetsgrupper som ska se över vår politik på en rad områden, bland annat när det gäller jobb och integration. Vi har presenterat förslag om en utvidgning av det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre ned till 64 år och rätten till att läsa in grundläggande- och särskild behörighet till högskolestudier på Komvux. Även regeringen är skyldiga väljarna att, som man lovade i valrörelsen, ta jobbfrågan på allvar. Då måste man presentera konkreta förslag i stället för att enbart gömma sig bakom vackra ord och generöst tilltagna målsättningar.

Kommentera