S saknar konkreta jobbförslag

DEBATT HP 23/2. 340000 fler har ett jobb att gå till i dag jämfört med 2006 och att sysselsättningsgraden i Sverige nu är högre än den var då. Detta är till stor del ett resultat av att Alliansen har gjort det mer lönsamt att arbeta, inkluderat fler på arbetsmarknaden och underlättat för arbetsgivare att anställa. […]

Nära 700 rutjobb i Halland är i farozonen

DEBATT HP 10/2. Den rödgröna regeringen menar allvar med att försämra rutavdraget. Det innebär att en populär reform som är helt självfinansierad, som gör svarta jobb vita, som ger många unga och utrikes födda det första jobbet och som under lättar vardagspusslet för många barnfamiljer och äldre nu hotas. EN FJÄRDEDEL av de anställda i […]