Fler jobb för unga och äldre

DEBATT HP 23/12. Jobben fortsätter att bli fler i Sverige. Sedan 2006 har över 300 000 nya jobb skapats och nyligen prognostiserade Arbetsförmedlingen att 105 000 nya jobb växer fram de kommande två åren. Det visar att Nya Moderaternas politik för fler jobb fungerar. Och i den alliansbudget som träder i kraft den 1 januari tas nya […]

Alliansen står upp för jobben

DEBATT 10/12. Efter endast två månader som Sveriges statsminister stod det klart att Stefan Löfven misslyckats med att få stöd för sin budget i riksdagen. Socialdemokraternas och Miljöpartiets budgetproposition, som de tagit fram med stöd av Vänsterpartiet, markerade en tydlig vänstersväng i svensk politik. Den budget regeringen presenterade skulle ha bromsat Sverige. Kraftigt höjda skatter […]